آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آشنایی با محیط spss .
.
 

دانلود فیلم آموزشی آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS

مانند اغلب نرم افزارهای تحت ویندوز نرم افزار spss نیز دارای نوارهای متعددی است که باعث می شوند بهتر و سریعتر به امکانات نرم افزار دسترسی داشته باشیم.

نوارهای spss که در شکل زیر نشان داده شده اند به صورت زیراند:
نوارهای spss

(1) نوار عنوان : در این نوار اسم فایل جاری و مشخصات آن نشان داده می شود.

(2) نوار منو: مهمترین نوار spss می باشد و تقریبا تمام فعالیت های مربوط به نرم افزار همچون باز و بسته کردن فایل ها، ویرایش، تجزیه و تحلیل، رسم نمودار و غیره در گزینه های این نوار قرار دارند.

(3) نوار ابزار: ابزارهایی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند در نوار ابزار قرار دارند. برای استفاده از این ابزار ها روی ایکون های ان ها کلیک می کنیم. همچنین می توانیم کاربرد هر کدام از ابزارها را با نگه داشتن موس روی آن ها ملاحظه کنیم.

نوار ابزار را می توانیم به دلخواه خود مان تنظیم کنیم که توضیح آن را در قسمت اجرای تنظیمات دلخواه بر روی نوار ابزار می بینیم.

(4) نوار ویرایش داده ها: این نوار شامل سه قسمت است در سمت چپ می توانیم موقعیت سلول ( خانه ای که در آن قرار داریم (سلول فعال) را مشاهده کنیم. در بخش میانی می توانیم مقادیر سلول فعال را مشاهده و انرا ویرایش کنیم و در قسمت سمت راست تعداد متغیرهای فایل داده ها نمایش داده می شود.

(5) نوار وضعیت: در این نوار فعالیت ها و وضعیت هایی که برای فایل داده ها در نظر گرفته ایم نمایش داده می شود. مثلا اگر داده ها را وزن دار کرده ایم یا فیلتر نموده ایم در این قسمت نمایش داده می شود.
قبل از انجام هر تحلیلی نیاز است نگاهی به این نوار داشته باشیم تا اگر در وضعیت مناسب قرار نداریم ان را اصلاح نمائیم.

دانلود فیلم آموزشی آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir