آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss رسم نمودارها .
.
 

در بسیاری از روندها مانند frequency زمانی که در مشاهدات ما مقادیر گمشده وجود دارد نمودار دایره ای به همراه مقادیر گمشده نمایش داده می شود.

  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : حذف داده های گمشده از نمودار دایره ای در نرم افزار spss در spss
برای اصلاح این نمودار می توانیم با دو بار کلیک کردن بر روی آن وارد بخش ویرایش نمودار ها شویم.
سپس با کلیک بر روی دایره و انتخاب آن ( همانطور که در شکل زیر مشخص است)
  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : حذف داده های گمشده از نمودار دایره ای در نرم افزار spss در spss
از منوی edit وارد قسمت properties می شویم
  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : حذف داده های گمشده از نمودار دایره ای در نرم افزار spss در spss
در کادر گفتگوی properties بر روی لبه ی categories کلیک کرده و در قسمت order عبارت missing را انتخاب کرده و حذف می کنیم
  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : حذف داده های گمشده از نمودار دایره ای در نرم افزار spss در spss
missing وارد قسمت excluded می شود کلید apply و سپس close را انتخاب کرده و سپس پنجره ویرایشگر داده ها را می بندیم.
  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : حذف داده های گمشده از نمودار دایره ای در نرم افزار spss در spss
نمودار دایره ای به صورت زیر در قسمت خروجی قابل رویت است.
  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : حذف داده های گمشده از نمودار دایره ای در نرم افزار spss در spss


دریافت فایل pdf

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir