آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss رسم نمودارها .
.
 

برای سه بعدی کردن نمودار دایره ای در نرم افزار spss پس از رسم نمودار دایره ای به روش های که قبلا توضیح داده شد.

 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : رسم نمودار دایره ای سه بعدی در نرم افزار spss

بر روی نمودار دو بار کلیک می کنیم پنجره ی Chart Editor باز می شود.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : رسم نمودار دایره ای سه بعدی در نرم افزار spss

با دوبار کلیک کردن بر روی نمودار دایره ای کادر گفتگوی properties باز می شود و در این قسمت با انتخاب زبانه Depth & Angle گزینه های مربوطه نمایش داده می شود که با انتخاب 3-D در قسمت Effect و زدن دکمه apply و close نمودار سه بعدی به دست می آید
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : رسم نمودار دایره ای سه بعدی در نرم افزار spss

در این قسمت باید پنجره Chart Editor را ببندیم تا به خروجی اصلی برگردیم.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : رسم نمودار دایره ای سه بعدی در نرم افزار spss


دریافت فایل pdf

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir