آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss شمارش پاسخ ها - جدول متقاطع .
.
 

اطلاعاتی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند از فایل demo است.
در این فایل عوامل موثر بر خرید افراد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. متغیرهای مالکیت دستگاه دیجیتالی (ownpda)، میزان درامد افراد به صورت طبقه بندی شده (inccat) و سطح تحصیلات (ed) مورد استفاده قرار می گیرد.

در مقاله روش به دست آوردن جدول متقاطع رابطه ی درآمد و مالکیت را در کل نمونه ها بررسی کردیم. اگر متغیر دیگری را در نظر بگیریم ممکن است رابطه ی بین دو متغیر تغیر کند. برا ی مثال
آیا رابطه بین درآمد و مالکیت PDA در رده های مختلف تحصیلات یکسان است؟
برای بررسی این مساله می توانیم جداول جداگانه ای از درامد و مالکیت در هریک از سطوح تحصیلات به دست آوریم. در این حالت سطح تحصیلات یک متغیر کنترل (control variable) نامیده می شود زیرا اثر آن در جداول جداگانه حذف یا کنترل می گردد. جدول زیر جداول متقاطع جداگانه برای سطوح تحصیلات ارایه می دهد.

جدول متقاطع چند بعدی - چند لایه در نرم افزار spss
با توجه به ازدیاد خانه های جدول تفسیر جدول مشکل به نظر می رسد. اما اگر به جدول زیر نگاه کنیم به سادگی متوجه می شویم که به غیر از یکی از رسته ها - سطح تحصیلات (college degree) - در بقیه موارد بین درآمد و مالکیت رابطه ای وجود ندارد.
این نشان می دهد که رابطه بین درآمد و مالکیت فقط تحت تاثیر رابطه بین سطح تحصیلات و مالکیت PDA به وجود امده است.
جدول متقاطع چند بعدی - چند لایه در نرم افزار spss

نکته:
  • همواره باید به پیغام زیر جدول توجه کنیم و اگر مقدار مورد انتظار در سلولی کمتر از 5 شد با ادغام کردن این مشکل را بر طرف کنیم. (اطلاعات بیشتر)
برای به دست آوردن نتایج فوق ابتدا از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
Analyze > Descriptive statistics > crosstabs  

کادر گفتگوی crosstabs باز می شود و مانند شکل زیر در قسمت سطر (Rows) متغیر درآمد inccat و در قسمت ستون (columns) متغیر مالکیت دستگاه دیجیتالی ownpda و متغیر level of education (ed) را به عنوان لایه وارد کرده
روش به دست آوردن جدول متقاطع چند بعدی - چند لایه در نرم افزار spss
و بر روی گزینه statistics کلیک می کنیم. کادر گفتگوی Crosstabs:statistics شکل زیر باز می شود گزینه chi-Square را فعال و به ترتیب
روش به دست آوردن جدول متقاطع چند بعدی - چند لایه در نرم افزار spss
بر گزینه های Continue و ok کلیک می کنیم.

مطالب مرتبط
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir