آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آشنایی با محیط spss .
.
 

داده های گمشده برای رشته ها ( متغیر های کیفی) مانند داده های گمشده برای متغیرهای عددی است با این تفاوت که اگر یک سلول را در متغیر های از نوع رشته ای خالی رها کنیم نرم افزار spss آنرا مانند نوع عددی به عنوان یک اشتباه سیستمی (system - missing) در نظر نمی گیرد بلکه آنرا به عنوان یک رشته تهی تعبیر می کند بنابراین نیاز است برای داده هایی که کاربر به آنها پاسخ نداده است یک عبارت تعریف کنیم تا در هنگام تجزیه و تحلیل تعداد سلول ها ی خالی و اطلاعات ناقص قابل محاسبه باشد. برای این کار می توانیم در قسمت Discrete Missing Values و در جعبه اول عبارت NR را وارد کنیم و هنگام وارد کردن داده ها هر جایی که داده ای وجود نداشت به جای خالی گذاشتن سلول عبارت NR را تایپ کنیم.
همچنین باید در قسمت values cell value label مقدار NR را به عنوان No Response برچسب گذاری کنیم.
نکته: مقادیر گمشده برای متغیرهای رشته ای به بزرگی و کوچکی حروف حساس است و اگر در هنگام وارد کردن داده ها nr وارد کنیم انرا به عنوان یک مقدار گمشده در نظر نمی گیرد.
نکته: برای تعریف جای خالی به عنوان مقدار گمشده می توانیم از دکمه فاصله ( فضای خالی) (space) استفاده کنیم. برای تعریف فضای خالی یا سلول خالی به عنوان مقدار گمشده برای متغیر های کیفی ( رشته ای) کافی است یک فضای خالی (space) در فیلد Discrete Missing Values وارد کنیم.


مطالعه بیشتر
تعریف داده های گمشده یا مقادیر نامعلوم (missing value) در نرم افزار spss
اطلاعات نامعلوم یا مقادیر گمشده

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir