آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss شمارش پاسخ ها - جدول متقاطع .
.
 

اطلاعاتی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند از فایل demo است.
در این فایل عوامل موثر بر خرید افراد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. متغیرهای مالکیت دستگاه دیجیتالی (ownpda)، میزان درامد افراد به صورت طبقه بندی شده (inccat) و سطح تحصیلات (ed) مورد استفاده قرار می گیرد.

تعدادی آزمون برای تعیین اینکه آیا رابطه بین متغیر ها از لحاظ آماری دارای اهمیت ( معنی دار ) است وجود دارد که عمومی ترین آنها آزمون کای دو است.

دانلود فیلم آموزشی شمارش پاسخ ها جدول متقاطع آزمون استقلال در نرم افزار SPSS

مطالب مرتبط
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir