آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آشنایی با محیط spss .
.
 

دانلود فیلم آموزشی وارد کردن داده های پرسشنامه ای در نرم افزار spss


ورود داده ها در نرم افزار spssقبل از توضیح چگونگی ورود داده ها در نرم افزار spss بهتر است نگاهی به صفحه ورود داده ها داشته باشیم. همانگونه که در شکل مشاهده می کنید صفحه ورود داده ها از سلول هایی ( خانه هایی) تشکیل شده که می توانیم از دو زاویه ستونی و سطری به ان نگاه کنیم.
و اما ستون ها محلی برای قرار گیری متغیر ها هستند یعنی اگر پرسشنامه ما شامل سوالاتی در مورد سن (age) و وضعیت تاهل (marry) است برای هر کدام از این سوالات ( متغیرها) یک ستون در نظر می گیریم
نکته قابل توجه اینکه داده های مربوط به هر پرسشنامه یا هر شخص دقیقا باید در یک ردیف قرار گیرد به عنوان مثال اگر ما سه پرسشنامه از اشخاص A, B, C در دست داشته باشیم اطلاعات هر شخص دقیقا باید داخل یک سطر قرار گیرد.
ورود داده ها در نرم افزار spss

وارد کردن سوالات چند گزینه ای

سوالات چند گزینه ای در پرسشنامه 3 دسته اند:

دانلود فیلم آموزشی وارد کردن داده های پرسشنامه ای در نرم افزار spss

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir