آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss شمارش پاسخ ها - جدول متقاطع .
.
 

اطلاعاتی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند از فایل demo است.
در این فایل عوامل موثر بر خرید افراد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. متغیرهای مالکیت دستگاه دیجیتالی (ownpda)، میزان درامد افراد به صورت طبقه بندی شده (inccat) و سطح تحصیلات (ed) مورد استفاده قرار می گیرد.

جدول متقاطع رابطه میان دو یا چند متغیر رسته ای را نشان می دهد و اندازه جدول با توجه به تعداد طبقات متغیرها تعین می شود.
سلول های جدول یک ترکیب منحصر به فرد از مقادیر متغیرها ارایه می کند.

دانلود فیلم آموزشی شمارش پاسخ ها جدول متقاطع آزمون استقلال در نرم افزار SPSS

مطالب مرتبط
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir