آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss بررسی توزیع ها .
.
 

قبل از مطالعه این بخش مطالعه مطلب زیر مفید است

 • نمودار جعبه ای چیست؟
 • اطلاعاتی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند از فایل aflatoxin است.
  در ایالات متحده محصول ذرت پس از برداشت از نظر وجود ماده سمی آفلاتوکسین aflatoxin مورد بررسی قرار می گیرد و اگر مقدار آفلاتوکسین آن بیشتر از (parts per bilion) PPB 20 باشد از مصرف عمومی آن توسط انسان جلوگیری می شود. در این فایل 8 محصول متفاوت ذرت در اختیار یک ارزیاب قرار گرفته و او باید مقدار آفلاتوکسین آن را بررسی کرده و مجوز مصرف آن را صادر کند.

  نمودار جعبه ای ابزار گرافیکی نیرومندی است که توانایی مقایسه گروه ها را به صورت شهودی فراهم می کند.
  به دست آوردن نمودار جعبه ای در نرم افزار spss

  برای به دست آوردن نمودار جعبه ای فوق از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
  Analyze > Descriptive statistics > Explore 

  کادر گفتگوی Explore باز می شود و مانند شکل زیر در قسمت متغیر وابسته (Dependent list) متغیر درجه حرارت aflatoxin و در قسمت فاکتور (Factor list) متغیر محصول ذرت (corn yield) را وارد می کنیم سپس بر روی
  به دست آوردن نمودار جعبه ای در نرم افزار spss
  گزینه plots کلیک کرده کادر گفتگوی Explore: plots شکل زیر باز می شود و
  به دست آوردن نمودار جعبه ای در نرم افزار spss
  و در قسمت boxplots گزینه Factor levels together را انتخاب و به ترتیب بر continue و ok کلیک می کنیم.

  نکته:
  گزینه Factor levels together برای هر متغیر وابسته ( مانند مقدار ماده آفلاتوکسین در مثال فوق) تمام سطوح را در یک نمودار نشان می دهد
  کزینه Dependents together برای هر سطح نمودار جداگانه ای رسم می کند. البته کاربرد این نمودار برای زمانی است که بخواهیم چند متغیر وابسته را در سطوح یک عامل با هم مقایسه کنیم. در این حالت برای تمام متغیرهای وابسته در هر سطح فقط یک نمودار رسم می شود و می توانیم متغیرها را در آن سطح با هم مقایسه کنیم.
  گزینه None اگر فعال شود دیگر نمودار جعبه ای رسم نمی شود.
  مطالب مرتبط
 • نمودار جعبه ای چیست؟
 • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir