آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss رسم نمودارها .
.
 

برای سه بعدی کردن نمودار ستونی در نرم افزار spss پس از رسم نمودار ستونی به روش های که قبلا توضیح داده شد.

 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : رسم نمودار ستونی سه بعدی در نرم افزار spss

بر روی نمودار دو بار کلیک می کنیم پنجره ی Chart Editor باز می شود.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : رسم نمودار ستونی سه بعدی در نرم افزار spss

با دوبار کلیک کردن بر روی یکی از ستون ها کادر گفتگوی properties باز می شود و در این قسمت با انتخاب زبانه Depth & Angle گزینه های مربوطه نمایش داده می شود که با انتخاب 3-D در قسمت Effect و زدن دکمه apply و close نمودار سه بعدی به دست می آید
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : رسم نمودار ستونی سه بعدی در نرم افزار spss

در این قسمت باید پنجره Chart Editor را ببندیم تا به خروجی اصلی برگردیم.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : رسم نمودار ستونی سه بعدی در نرم افزار spss


دریافت فایل pdf

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir