آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آشنایی با محیط spss .
.
 

این بخش از پنجره ویرایشگر داده ها (data editor) برای نمایش و ویرایش متغیرها است.

قبل از وارد کردن داده ها باید متغیرها را به صورتی مناسب در این بخش تعریف نماییم.

آشنایی با محیط variable view

جزئیات هر یک از بخش ها را در زیر توضیح می دهیم:

Name: در این بخش باید اسم متغیرها را وارد نمائیم.
نکته:
اگر نامی برای متغیر تعریف نکنیم spss به صورت اتوماتیک نامی برای آن تعریف می کند ولی این نام برای ما گویا نیست بخصوص اگر قصد کار کردن با مجموعه ی بزرگی از داده ها داشته باشیم.
در انتخاب اسامی متغیرها باید دقت کنیم و اسامی را انتخاب نماییم که گویای متغیر مربوطه باشد بخصوص زمانی که حجم متغیرها زیاد است. [ زیرا در زمان رسم نمودار یا تجزیه و تحلیل متغیرها ما با مجموعه ای از نام ها روبرو می شویم و اگر نام مناسبی برای متغیر خود انتخاب نکرده باشیم دچار دردسر می شویم.]
Type: در این قسمت باید نوع متغیر که می تواند عدد، تاریخ، زمان، پول، نماد علمی و رشته باشد را مشخص کنیم. برای این کار زیر عنوان type و در محل متغیر مورد نظر کلیک می کنیم تا سه نقطه داخل سلول فعال شود با کلیک بر روی این سه نقطه پنجره variable type باز می شود.
آشنایی با پنجره variable type در نرم افزار spss
Width: تعداد ارقام صحیح یا طول یک رشته را علاوه بر قسمت variable type در این قسمت نیز می توانیم تعیین کنیم. برای این کار در درون سلول کلیک می کنیم و به وسیله دکمه های جهت نما طول را کاهش یا افزایش می دهیم.
Decimal: تعداد رقمهای اعشار را علاوه بر قسمت variable type در این قسمت نیز می توانیم تعیین کنیم. برای این کار در درون سلول کلیک می کنیم و به وسیله دکمه های جهت نما طول را کاهش یا افزایش می دهیم.
Label( برچسب گذاری یا نوشتن توضیحات برای نام متغیرها): در این قسمت برای متغیرها می توانیم توضیحات کامل و اضافه را بنویسیم تا در هنگام کار با متغیرها براحتی بتوانیم انها را شناسایی کنیم.
در خروجی ها یا لیست متغیرها می توانیم از نام متغیر یا برچسب آن برای نمایش استفاده کنیم. برای دیدن چگونگی این عمل به بخش مراجعه کنید.
value: برای تعریف برچسب برای مقادیر متغیرهای کیفی یا داده های گمشده می توانیم در زیر ستون value بر روی خانه متغیر مورد نظر کلیک کنیم تا سه نقطه ظاهر شود پس با کلیک کردن بر این سه نقطه پنجره ی value label نمایش داده می شود.
ارزش گذاری یا تعریف سطوح متغیرهای کیفی (value label) در نرم افزار spss
missing: در بسیاری از تحقیقات با مواردی برخورد می کنیم که برای بعضی از متغیرها پاسخ یا جوابی وجود ندارد یا اینکه پاسخ نامعلوم بوده و قادر به استخراج ان نیستیم. به این مقادیر، مقادیر نامعلوم یا داده های گمشده می گوییم.
برای آشنایی بیشتر به بخش اطلاعات نامعلوم یا مقادیر گمشده مراجعه کنید.
اگر بخواهیم برای مقادیر نامعلوم یک متغیر برچسب تعریف کنیم در بخش ویرایشگر داده ها (data editor) وارد تب variable view شده و در زیر ستون missing بر روی خانه متغیر مورد نظر کلیک کنیم تا سه نقطه ظاهر شود پس با کلیک کردن بر این سه نقطه پنجره ی missing value نمایش داده می شود.
تعریف داده های گمشده یا مقادیر نامعلوم (missing value) در نرم افزار spss
Columns: طول ستون متغیر را در این قسمت می توانیم تغیر دهیم. نرم افزار spss به صورت پیش فرض برای هر ستون مقدار 8 را در نظر گرفته که می توانیم انرا کاهش یا افزایش دهیم.
Align: این مشخصه جهت تراز کردن داده ها به کار می رود و سه گزینه راست چین، وسط چین و چپ چین برای ان وجود دارد.
Measure: برای بحث کامل در مورد مقیاس های اندازه گیری به بخش مقیاس های اندازه گیری مراجعه کنید.
تعین مقیاس اندازه گیری در تجزیه و تحلیل آماری نقش مهمی دارد با انتخاب بعضی از مقیاس ها نرم افزار اجازه اجرای بعضی از فرامین و دستورات را برای متغیر نمی دهد.
در این قسمت می توانیم با کلیک بر روی جهت نما یکی از سه مقیاس scale(کمی)، ordinal (ترتیبی) یا nominal (اسمی) را انتخاب کنیم.
Role: از spss 18 به بعد این گزاره به نرم افزار اضافه شده است و با توجه به کارایی که برای متغیر درنظر گرفته ایم اجازه استفاده از آن را در بعضی از تجزیه و تحلیل ها به ما نمی دهد. البته کاربرد آن فعلا برای موارد خاص است و بسیاری از کادرهای گفتگو و تجزیه و تحلیل هایی که ما با انها سروکار داریم از این گزاره پشتیبانی نمی کنند بنابراین اصلا نگران این گزاره نبوده و اجازه دهید spss همان گزینه پیش فرض یعنی input را برای ان تعریف نماید مگر اینکه واقعا به آن نیاز داشته باشیم که در واقع ضروری و تجزیه و تحلیل های خاص به ان می پردازیم.
گزینه هایی که برای این گزاره در نظر گرفته شده است به صورت زیر است:
Input (ورودی): متغیرهایی که به صورت input تعریف شوند می توانند به عنوان متغیرهای ورودی عمل کنند (به عنوان مثال متغیرهای مستقل)
Target( هدف): این متغیرها به عنوان متغیرهای هدف در نظر گرفته می شوند ( به عنوان مثال متغیرهای وابسته)
Both: با انتخاب این گزینه متغیر هم به عنوان ورودی و هم به عنوان متغیر هدف شناسایی می شود.
None: یعنی این متغیر از گزاره role تبعیت نمی کند.
Partition: متغیرهای که به عنوان partition تعریف می شوند به عنوان متغیرهای مجزا کننده برای گروه اموزش یا شاهد، آزمون واعتبار سنجی به کار می روند.
Split: متغیرهایی که به صورت Split تعریف می شوند نمی توانند به عنوان متغیرهای جدا کننده فایل در spss به کار روند.
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir