آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آشنایی با محیط spss .
.
 

دانلود فیلم آموزشی آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS

در قسمت variable view زمانی که قصد تعریف نوع متغیر داریم زیر عنوان type و در محل متغیر مورد نظر کلیک می کنیم تا سه نقطه داخل سلول فعال شود با کلیک بر روی این سه نقطه پنجره variable type باز می شود

آشنایی با محیط variable type در نرم افزار spss
در زیر به بررسی گزینه های این پنجره می پردازیم:
Numeric (عددی): به مقادیر عددی اختصاص دارد. اگر این گزینه را انتخاب کنیم معنای ان این است که مقادیر عددی هستند و می توانیم در قسمت width تعداد ارقام صحیح و در قسمت decimal تعداد اعداد اعشار را انتخاب کنیم. نکته: نرم افزار به صورت پیش فرض این گزینه را انتخاب می کند.
Comma (ویرگول): این گزینه هم به مقادیر عددی اختصاص دارد و در آن هر عدد سه رقم، سه رقم از سمت راست با یک ویرگول از هم جدا می شود. مانند 98,265,936 نکته: اگر مقدار اعشار (decimal) در نظر گرفته شده بیشتر از صفر باشد این گزینه مانند numeric عمل می کند.
Dot( نقطه): این گزینه نیز مانند ویرگول (comma) است و فقط به جای ویرگول از نقطه برای جدا کردن اعداد استفاده می کند. مانند 98.265.936 نکته: اگر مقدار اعشار (decimal) در نظر گرفته شده بیشتر از صفر باشد این گزینه مانند numeric عمل می کند.
Scientific notation ( نماد علمی): اگر این گزینه را انتخاب کنیم اعداد با نماد علمی نمایش داده می شوند؛ مانند عدد 560000 که به صورت 5.6+E5 نمایش داده می شود.
Data ( تاریخ): برای متغیرهایی با محتویات تاریخ است و در ان برای نمایش تاریخ قالب های مختلفی پیش بینی شده است. می توانیم قالب های تاریخ را در کادر سمت راست مشاهده و قالب دلخواه را انتخاب کنیم.
Dollar (دلار): برای متغیرهایی است که حاوی مبالغی بر حسب دلار هستند و در آن برای نمایش قالب های مختلفی پیش بینی شده است.
Custom currency (دلخواه): برای متغیرهایی حاوی مبالغی بر حسب یک واحد پولی غیر دلار است. نکته: تنها عملی که دو گزینه فوق انجام می دهند این است که هر عدد سه رقم، سه رقم از سمت راست با یک ویرگول از هم جدا می شود. و تنها تفاوت آنها در استفاده نماد دلار در گزینه dollar است.
String (رشته ای): برای متغیرهایی است که شامل رشته ای از کاراکترها هستند مانند نام و نام خانوادگی، نام بیمارستان، نام شرکت، محل تولد

دانلود فیلم آموزشی آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSSبازگشت به صفحه آشنایی با محیط Variable view

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir