آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل داده های آماری ارتباط با ما
.
 

نرم افزار SAS به شما کمک می کنند تا انرژی خود را به جای آنکه صرف جزئیات محاسباتی نمائید صرف فکر کردن در مورد خود مشکل نمائید. اما این امر به معنی این نیست که نیاز به دانستن مفاهیم مربوط به آنالیز داده ها ندارید. امروزه با وجود نرم افزارهای پیشرفته محاسبه آزمون های آماری و گرفتن خروجی کار چندان سختی نیست ولی اصل و شالوده آنالیز داده ها این است که:

  • آیا این آزمون آماری برای هدف من مناسب است؟
  • آیا این آزمون یا نمودار اماری را می توان برای این نوع داده ها به کار برد؟
  • نتیجه این ازمون یا خروجی چه می گوید آیا فرضیه من قابل قبول است؟

بنابراین یک کلاس یا کتاب خوب در مورد اموزش نرم افزارها و آنالیز داده ها باید به نحوی طراحی و برنامه ریزی شود که فرد در حین یادگیری چگونگی انجام آزمون توسط نرم افزار با معانی و مفاهیم اماری نتایج حاصل آشنا گردد و بتواند به زبانی ساده و سلیس فرضیات مورد آزمون را تحلیل کرده و نتایج حاصل را در جهت ارائه پیشنهاد یا نتیجه گیری به کار برد. لذا در این قسمت با ارائه مثال های کاربردی و تحلیل داده های آماری به آموزش نرم افزار SAS می پردازیم. بعضی از مواردی که به وسیله نرم افزار SAS انجام می شود به قرار زیر است.

فصل اول: آشنایی با محیط sas