آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 
سوال:
1.الف) چند پلاک نمره 7 رقمي خودرو مي توان تهيه نمود وقتي که دو رقم اول آن از حروف لاتين و 5 رقم باقيمانده از اعداد باشد.
ب) بند (الف) را با فرض اينکه هيچ دو حرف يا دو عددي نبايد در يک نمره تکرار شود، پاسخ دهيد.
جواب:
1.الف) 67600000=10*10*10*10*10*26*26 .
ب) 19656000=6*7*8*9*10*25*26 .
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir