آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
34. فرض کنيد موتورهاي هواپيما در حال پرواز با احتمال1-P مستقل از يکديگر خراب می شوند. اگر در يک پرواز موفقيت­آميز لازم باشد اکثريت موتورهاي هواپيما سالم باشند براي چه مقداري از p ، يک هواپيماي 5 موتوره مطمئن­تر از يک هواپيما ی 3 موتوره است؟
جواب:

اگر X را تعداد موتورهای سالم هواپیما در نظر بگیریم.برای اینکه یک هواپیمای 3 موتوره کار کند باید حداقل 2 موتور از آن کار کند.

حل مسائل متغیرهای تصادفی

برای اینکه یک هواپیمای 5 موتوره کار کند باید حداقل 3 موتور از آن کار کند.

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حال قصد داریم هواپیمای 5 موتوره مطمئن تر از هواپیمای 3 موتوره باشد بنابراین

حل مسائل متغیرهای تصادفی 

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir