آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:

30. نرخ ابتلا به بيماري سرطان ريه براي يک مرد سيگاري  t ساله به صورت زير است:

متغیرهای تصادفی پیوسته

با فرض اينکه يک مرد 40 ساله سيگاري از ساير خطرات ديگر مصون باشد. احتمال اينکه او تا سن الف) 50 سالگي، ب) 60 سالگي بدون ابتلا به سرطان ريه زنده بماند چقدر است؟

جواب:

متغیرهای تصادفی پیوسته

الف )   متغیرهای تصادفی پیوسته

ب) متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir