آموزش آمار آمارشناس ها چه می کنند؟ .
.
 
عنوان: آمارشناس ها چه می کنند؟
کانال تلگرام آموزش آمار

جهان به سوی کمی شدن اطلاعات پیش می رود. در بسیاری از حرفه ها و شغلها، تصمیم گیریها به اندازه گیریهای عددی و داده بستگی دارند. داده ها تنها شامل اعداد نیستند، بلکه اعداد خود حامل اطلاعاتی در مورد یک سیستم مشخص هستند و احتیاج دارند که در سیستم مربوطه تفسیر شوند. با توجه به این رشد در استفاده از داده ها، نیاز و تقاضا برای وجود آمارشناس هایی که در زمینه های زیر کارشناس باشند، احساس می شود:

 • ارائه و تولید داده های قابل اعتماد
 • تجزیه و تحلیل داده ها به منظور روشن و واضح ساختن معنای آنها
 • ارائه استنتاج های عملی از داده ها
آمارشناس ها از توانایی های کمی، علم آمار و مهارتهای روابط عمومی وبرقراری ارتباط برای حل بسیاری از مشکلات و مسایل موجود در جامعه استفاده می کنند. آمارشناس ها در تعیین روشهای نمونه گیری و جمع آوری داده ها، نظارت بر اجرای مطالعه ، پردازش داده ها و نظر دادن درمورد نتایج مطالعات بدست آمده کمک می کنند.

بررسی نمونه ای:
در یک بررسی نمونه ای یک آماری می تواند اطلاعات به دست آمده از یک نمونه را جمع آوری و پردازش کرده و نتیجه به دست آمده از نمونه را تحت رعایت شرایطی به کل جمعیت مورد مطالعه بسط دهد. یک بررسی نمونه ای ممکن است در

 • تعیین اینکه کدامیک از نامزدهای انتخاباتی محبوب تر هستند.
 • نوجوانان چه غذاهایی را برای خوردن صبحانه ترجیح می دهند.
 • برآورد تعداد افراد بی خانمان یک شهر
 • ارزیابی مشتریان

امار در کلیه امور و علوم نقش دارد که برای نمونه می توان موارد زیر را نام برد:

سیاست:
روشهای آماری کاربرد وسیعی در وضع قانونها و مقررات دولتی دارند؛ ساختن قوانین برای دادوستد های سهام، تهیه استانداردها، تایید داروهای جدید و ....

اقتصاد:
آمار در تحلیل شاخصهای اقتصادی کلیدی یک دولت نقش مهمی را دارد. این شاخصها شامل نرخ بیکاری در جامعه، تورم، حجم بازار و.... چون این شاخص ها بر اساس داده های بررسی نمونه ای هستند مهارت در نمونه گیری و تکنیکهای برآورد یابی ارزش زیای دارند.

شناخت محیط زیست:
برای پاسخ به سووالاتی درمورد محیط زیست طبیعی زمین، جمعیت حیوانات، محصولات کشاورزی، سم دفع آفات و... آمارشناس ها می توانند پژوهشگران این رشته را یاری رسانند. همچنین آمارشناس ها با ارائه طرحهای آزمایشی، به پژوهشگران محیط زیست در مورد بررسی تاثیر سیاست دولت بر محیط زیست کمک می کنند.

جمعیت شناسی:
از طریق بررسی های نمونه ای و سرشماری ها، آمارشناس ها تصویر اقتصادی و جمعیتی یک ملیت را تهیه می کنند. تحلیلهای سریهای زمانی، برآوریابی، طرحهای نمونه گیری و چگونگی رفتار با بدون پاسخ ها از جمله فعالیتهای یک آماری در این زمینه است.

بیمه:

مهندسی:
کمک در اجرای پروژه های مهندسی مانند:

 • پروژه یک مهندس شیمی برای یافتن راههایی جهت کاهش ضایعات شیمیایی
 • پروژه یک مهندس الکترونیک برای طراحی و ساخت یک محصول قابل رقابتی
 • پروژه یک مهندس سازه برای شناخت کارآیی یک ترکیب جدید مصالح

مالی:

 • ساخت مدلهایی که به یک سازمان در رابطه با جلوگیری از خطر و سوء استفاده کمک می کند.
 • پیش بینی بودجه یک شرکت در سال آتی
 • ساخت مدلهای پیش بینی کننده بر اساس اطلاعات اقتصادی یا تجاری گذشته

بازاریابی:
برای آگاهی از خواسته ها و نیازهای مشتریان یک محصول یا نوع جدید آن، آمارشناس ها می توانند طرحهایی را ارائه دهند و بررسی های نمونه ای انجام دهند تا از نظرات مشتریان درمورد محصول مطلع شوند.

 • چه طرح مورد علاقه مشتریان است؟
 • میزان فروش محصول تولید شده در آینده چه مقدار پیش بینی می شود و روند آن چگونه است؟

تحقیقات پزشکی:
فعالیتهایی ازقبیل مقایسه روشهای جدید درمان در پزشکی با روشهای قدیم درمانی، تعیین انتخاب روش نمونه گیری مناسب، پردازش داده ها و آنالیزهای آماری

سلامت حیوانات:
آمارشناس هایی که در بخش سلامت حیوانات کار می کنند همراه با فارغ التحصیلان رشته هایی مانند شیمی، بیولوژی، علوم دام، علوم کامپیوتر و تجارت در جهت کشف و پیشرفت روشهایی برای حفظ سلامت حیوانات، تولید غذای سالم و مطمئن کوشش می کنند.

داروشناسی:
آمارشناس ها با کمک داروسازان تمام جوانب و چیامدهای یک دارو جدید کشف شده را بررسی می کنند. مقایسه تاثیر این دارو بر بیماران و بررسی نتیجه بدست آمده، کمک و مشورت در چاپ نتایج بدست آمده در مجله های مختلف، پژوهش در مراکز داروسازی از جمله فعالیتهای یک آماری است.

ژنتیک:
نقش آمارشناس ها در علم ژنتیک کمک به دانشمندان این علوم در ساخت مدلهایی برای طبقه بندی مشخصه های ناهنجاریهای ژنتیکی از قبیل نوزادان ناقص، پیری زودرس و ... یا تولید نسلهایی که دارای ویژگیهای خاص و مورد علاقه پژوهشگر است، می باشد. استفاده از مدلهای آماری مختلط، یک آماری را کمک می کند تا دانشمندان علم ژنتیک را در تصمیم گیری و نیز بررسی عوامل زیست محیطی بر ژنتیک یاری رساند.

شیمی:
آمارشناس ها در شیمی (در شاخه های مختلف شیمی مانند شیمی آلی، معدنی، بیوشیمی و...) در کنار یک شیمیدان، طرحهای مطالعاتی جهت تعیین تغییرات موجود در یک ترکیب یا انجام آزمایش ترکیبی از عناصر را طراحی کرده یا از تکنیکهای آماری برای کشف و ساختن عناصری که در علم طب و دارو کاربرد دارند، استفاده می کنند.

اپیدمیولوژی:
آمارشناس های اپیدمیولوژیست، درمورد پروژه هایی از قبیل بررسی نرخ شیوع سرطان یا نرخ شیوع بیماریهای مزمن و واگیردار مطالعه می کنند. آنها نحوه تغییرات در سلامتی افراد که وابسته به برخی رفتارها مانند فعالیتهای فیزیکی و سیگارکشیدن است را، بررسی می کنند.

شاخه های مختلف آمار در بالا بردن اعتبار نتایج و استنتاجهای به دست آمده در پژوهشهای علمی انجام شده کاربرد دارند:

 • آزمایشهای پزشکی انجام شده برای کشف اثر یک داروی جدید بر روی بیماران
 • تحقیقات کشاورزی درمورد روشهای مختلف آبیاری
 • اندازه گیری کیفیت آب مصرفی خانوارها
 • آزمونهای روانشناسی درمورد علل موثر بر استرس افراد
 • پیش بینی مقدار تقاضا برای محصول تولید شده یا خدمت ارائه شده
 • بررسی و کنترل کیفیت محصولات تولید شده یک کارخانه
 • سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار
 • پیش بینی نرخ سود یا شکست

مجله اینترنتی آموزش آمار
http://amar.ibep.ir