آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار مینی تب minitab آشنایی با محیط minitab .
.
 

همانگونه که در استفاده از متغیرهای اسمی (کیفی) در مدل رگرسیون مشاهده کردیم در بعضی از مواقع نیاز است که متغیرهای اسمی و کیفی خود را به متغیرهای نشانگر تبدیل کنیم برای انجام این مهم در نرم افزار minitab به صورت زیر عمل می کنیم.

  آموزش نرم افزار مینی تب: آشنایی با محیط minitab: تبدیل متغیرهای کیفی به متغیرهای نشانگر در نرم افزار minitab
در این مثال قصد داریم متغیر اسمی c1 را به متغیرهای نشانگر تبدیل کنیم
برای به دست آوردن متغیرهای نشانگر از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
calc > make indicator variables  

  آموزش نرم افزار مینی تب: آشنایی با محیط minitab: تبدیل متغیرهای کیفی به متغیرهای نشانگر در نرم افزار minitab

در کادر گفتگوی make indicator variables در قسمت indicator variable for متغیر c1 و در قسمت store results in نام متغیرهایی که قصد داریم متغیرهای نشانگر در آنها ذخیره شوند را وارد می کنیم .
ابتدا باید به تعداده رده ها ( دسته های) ی متغیری کیفی توجه کنیم همانطور که مشاهده می شود در اینجا 4 رده داریم بنابراین برای قسمت store results in چهار متغیر c2, c3, c4, c5 را وارد می کنیم و بر روی کلید ok کلیک می کنیم.
  آموزش نرم افزار مینی تب: آشنایی با محیط minitab: تبدیل متغیرهای کیفی به متغیرهای نشانگر در نرم افزار minitab

نتیجه مطلوب حاصل می شود.
  آموزش نرم افزار مینی تب: آشنایی با محیط minitab: تبدیل متغیرهای کیفی به متغیرهای نشانگر در نرم افزار minitab

دریافت فایل pdf

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir