آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش اقتصاد سنجی
.
 
کانال تلگرام آموزش آمار

در این قسمت به بررسی مبحث اقتصاد سنجی (کاربرد آمار در اقتصاد) و روشهای آن می پردازیم. لازم به ذکر است که بسیاری از مباحثی که در اقتصاد سنجی وجود دارد با توجه به ماهیت آماری آن در قسمت های دیگر مورد بررسی قرار می گیرد به عنوان نمونه مباحث مانایی، هم انباشتگی در قسمت سری های زمانی مورد بررسی قرار گرفته است. سوالاتی که قصد داریم در این قسمت به آنها پاسخ دهیم به شرح زیر است.