آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

تفاوت بین Cost و Price


Price:
"قیمت ، نرخ "
مقداری است که توسط مشتری برای محصولات یا یک سرویس پرداخت میشود .

Cost:
"هزینه ، ارزش"
هزینه و ارزشی است یک کمپانی یا تولید کننده برای تولید محصول یا ارائه خدمات متحمل میشود .

★★★
پس : Price ≥ Cost


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir