آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

بیان نظر در زبان انگلیسی


I believe that...
نظرم اینه که

In my experience...
تا اونجایی که میدونم

I'd like to point out that...
باید اشاره کنم که

Speaking for myself...
به نظر من

In my opinion...
به نظر من

I'd say that
نظر من اینه که


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir