آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

چند تا عبارت تشویقی


There you go!
خوبه؛ ادامه بده

Keep up the good work
كار خوبت رو ادامه بده

Keep it up
ادامه بده

Good job
كار خوب

I'm so proud of you!
بهت افتخار ميكنم

Right on
خوب؛ عالي


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir