آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

کاربرد حرف اضافه in


قبل از ماه ، سال و فصل
in july
in 1987
in summer

قبل از گفتن بخشی از روز
in the morning / afternoon/ evening
in two weeks

قبل از قرن
in the nineteenth century

قبل از چیزهایی که دارای حجم هستند
in my pocket
in my drawer

قبل از شهرها و کشورها
in England
in Tehran

قبل از یکسری از محل ها
in class
in the kitchen


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir