آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

فراموش نکنید با کامپیوتر کار کردن حرف اضافش on هستش.


فراموش نکنید با کامپیوتر کار کردن حرف اضافش on هستش.
Example:

I spend a lot of time for my computer. اشتباه
I spend a lot of time on my computer. صحیح


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir