آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

وقتی میخوایم بریم خرید لباس چی بگیم؟


Does this shirt come in blue?
این پیراهن رنگ آبی هم داره؟

Does this shirt fit me?
آیا این پیراهن اندازه من میشه؟

Can I try on this coat?
آیا میتونم این کت رو پرو کنم؟

Do you have these shirts in large size?
آیا سایز بزرگ این پیراهن ها رو دارید؟

I need a light jacket for spring and fall?
یه کاپیشن سبک برای پاییز و بهار میخوام؟

It's the wrong size.
سایزش اشتباهه.

It doesn't fit me.
اندازه ام نیست.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir