آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اصطلاحات همراه با فعل make


make a decision: تصمیم گرفتن
make a discovery: کشف کردن
make a profit: سود کردن
make a promise: قول دادن
make an agreement: به توافق رسیدن
make a announcement: اعلان کردن
make an attempt: تلاش کردن
make an offer: تعارف کردن
make a mistake: اشتباه کردن


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir