آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

تفاوت Great - Big - Large


بسیاری در استفاده از این سه لغت اشتباه میکنند! برای نحوه استفاده صحیح از این لغات به توضیحات زیر توجه کنید.

Great >> بزرگ از لحاظ معنوی
He was a great man.

Big >> بزرگ از لحاظ جسمانی
There are many big buildings in Tehran.

Large >> بزرگ برای چیزی که حجمی را اشغال کرده است
There was a large mirror on the wall.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir