آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

کلمات همراه well


۱- well advised ( عاقلانه )

۲- well behaved ( خوش رفتار )

۳- well being ( سعادت )

۴- well built ( خوش هیکل )

۵- well paying job ( شغل پر در آمد )

۶- well done ( خوب انجام شده )

۷- well known ( مشهور )

۸- well - off ( پولدار )

۹- well read ( کتاب خوان )

۱۰- well ( در وقت مناسب )


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir