آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

نشان دادن بی تفاوتی در زبان انگلیسی


What does it make?
که چی بشه؟

The hell with it!
به درک!

What does it make?
که چی بشه؟

The hell with it!
به درک!

What's the use?
فایده ش چیه؟

So what?
خب که چی؟

Who cares?
کی اهمیت میده؟

Why bother?
چرا به زحمت بیفتیم؟

Do whatever you like!
هر کاری دلت می‌خواد بکن.

It's all the same for me!
واسه من هیچ فرقی نمیکنه.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir