آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

دروغ نگو جدی باش در زبان انگلیسی


اگه به کسی بخواهیم بگویم دروغ نگو جدی باش چطور بیان میکنیم

Be serious
جدی باش

Are you sertious؟
جدی ؟

you are pulling my leg.
شوخی میکنی؟

Get out og here?
برو بابا

Are you kidding?
شوخی میکنی؟

That is not funny.
اصلا هم جالب نیست

Cut the comedy.
مزه نپرون

You are full of it!!!
خودتی!!!


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir