آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی word of the day .
آموزشگاه های زبان .
 

legal


1- [only before noun] connected with the law
the legal profession/system
to take/seek legal advice
a legal adviser
legal costs
They are currently facing a long legal battle in the US courts.

2- allowed or required by law
The driver was more than three times over the legal limit(= the amount of alcohol you are allowed to have in your body when you are driving).
Should euthanasia be made legal?
opposite illegal


بازگشت به صفحه
word of the day
آموزش زبان انگلیسی