آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی Hanged and Hung


(a) Hanged.
Don't say: No-one has been hung in Britain since 1964.
Say: No-one has been hanged in Britain since 1964.

(b) Hung.
Don't say: We hanged the picture on the wall.
Say: We hung the picture on the wail.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir