آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

جملات کاربردی در مورد نوشیدنی


نوشیدنی ای چیزی میخوری ؟
So, uh, can I get you a drink?

الان با نوشیدنی هاتون بر میگردم.
I'll be right back with your drinks.

زود باش براشون كمي نوشيدني بريز!
hurry and pour him some wine!

بيا بريم يه نوشيدني بخوريم
Let's go get a drink.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir