آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

آسان بودن و گفتن اينكه انجام كارى راحته


براي اشاره به آسان بودن و گفتن اينكه انجام كارى راحته از عبارات زير ميتونيد استفاده كنيد.
Easy peasy.
It's a cinch.
There's nothing to it.
Anyone can do it.
It's childsplay.
It's a walk in the park.
It's not rocket science.
It's easy as pie / easy as a,b,c
I can do it with my eyes shut


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir