آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

پرکاربرد ترین کلمات در زبان انگلیسی پارچه ها


cotton : پارچه نخی
velvet : پارچه مخمل
silk : پارچه ابریشم
linen : پارچه کتان
nylon : پارچه نایلن
woollen :پارچه پشمی
calico : پارچه چلوار
satin : پارچه اطلس
felt : پارچه نمد
cashmere:پارچه کشمیر
chintz : پارچه چیت
leather : پارچه چرم
suede : پارچه جیر


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir