آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

فرق arrive at و arrive in


اگر مقصد یک مکان کوچک و محدود مثل اداره هتل بیمارستان بانک ساحل و ... است، از حرف اضافه at استفاده کنید. مثلاً:
چه زمانی به اداره پست می رسی.
When do you arrive at the post office.

یا جمله زیر:
I had already gone before he arrived at the station.

اگر مقصد یک شهر بزرگ، کشور، قاره یا هر جای بزرگ تری هست، ازحرف اضافه in استفاده کنید. مثلاً:
من ساعت ۵ به تهران خواهم رسید.
I will arrive in Tehran at five.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir