آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

خسته نباشید، افرین، دمت گرم به انگلیسی


معادل عبارت خسته نباشید (افرین-کارت خوب بود) به انگلیسی شامل تمام عبارتهای زیر میشود ولی بسته به جایگاه رسمی و غیر رسمی این عبارات از هم تفکیک میشوند.
good work
good job
nice work
nice job
well done
way to go
nice move
thumbs up
big up to you
give it up
you rock
right on
hats off to sb


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir