آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اصطلاحات عامیانه انگلیسی


Something goes wrong.
یه جای کار داره می لنگه.

You're wasting your time.
داری وقتتو تلف میکنی.

You're right.
حق با توهه. / راست میگی.

We got off the point.
از اصل موضوع منحرف شدیم.

Dig a little deeper.
یکم بیشتر از جزییات بگو.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir