آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

تفاوت may و shall


تفاوت بین دو عبارت may و shall:
Shall I open the door?
May I open the door?
در عبارت اول میخواهیم از شنونده بپرسیم نظر او چیست و دلش میخواهد در رو باز کنیم یا نه؟

اما وقتی از May استفاده میکنیم، یعنی خودمون تصمیم داریم یا تمایل داریم در رو باز کنیم، اما از شنونده اجازه میخواهیم.
بنابراین در کاربرد may و shall در گفتار انگلیسی دقت کنید


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir