آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

عبارت های کاربردی و رایج


در انگلیسی امریکایی عبارت های زیر بسیار کاربردی و رایج است:
That sounds like fun.
خوبست/فکر خوبی است
I'd be happy to
خوشحال می شوم
I'd be delighted to
خیلی خوشحال می شوم


مثال های زیر را مطالعه کنید.
۱٫ A: Do you want to go swimming with me?
دوست داری با هم برویم شنا؟
B: That sounds like fun.
فکر خوبی است

۲٫ A: Would you like to come on a picnic with us?
دوست داری با ما بیایی پیک نیک؟
B: I'd be happy to.
خوشحال میشم


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir