آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

نحوه گفتن بفرمایید در زبان انگلیسی


1- هنگامی که چیزی را به کسی می دهیم.
Here you are.
These shirt is for you. Here you are.

2- هنگامی که می خواهیم کسی را به صرف غذا، نوشیدنی و ... دعوت کنیم.
Help yourself/selves.
Ok everybody. Dinner is ready. Help yourselves.

3- وقتی در حال خوردن چیزی باشیم و بخواهیم آن را به دیگری تعارف کنیم.
Have some/have one
Have some salad/have an orange.

4- به هنگام ورود به محلی یا خروج از آن، اگر بخواهیم دوست یا همراه ما، قبل از ما وارد شود.
After you!

5- اگر بخواهیم کسی را مودبانه دعوت به نشتن نماییم.
Take/Have a seat, please.

6- اگر کسی از ما اجازه استفاده نمودن از وسایل ما را بگیرد، برای دادن اجازه می گوییم.
Be my guest / Go ahead.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir