آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

طریقه شروع اظهار نظر در زبان انگلیسی


وقتی می‌خواهید نظرتون رو در مورد چیزی به خصوص در مواقع رسمی و نیمه رسمی ابراز کنید، بهتره با یکی عبارتهای زیر شروع کنید و بعد نظرتون رو بفرمایید.
I think...
من فکر می‌کنم...

I reckon...
من گمان می‌کنم...

I’d say...
من می‌گویم..

Personally, I think...
به شخصه، من فکر می‌کنم...

What I reckon is...
چیزی که من گمان می‌کنم...

lf you ask me...
اگر از من بپرسید...

The way I see it...
طوری که من موضوع را می‌بینم...

As far as I’m concerned...
تا جایی که به من مربوط است...

If you don’t mind me saying...
اگر گفته ی من مشکلی نباشه...

I’m utterly convinced that..
من به کلی متقاعد شدم که...

In my humble opinion...
به نظر این بنده...(به نظر این حقیر...)


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir