آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اصطلاحات کاربردی


Are you teasing me?
مسخره ام میکنی؟

Stay where you are.
همون جا بایست

I'll sue you.
از دست شما شکایت میکنم.

Give it to me.
اونو بده به من

He's not okay at all.
حالش اصلا خوب نیست

I am worried
نگرانم

Let's go in.
بریم داخل

Mind your words.
مراقب حرف زدنت باش

As you wish.
هرجورراحتي

Shame on you.
خجالت بکش

I've made up my mind.
تصمیمم رو گرفتم

Are you feeling better?
بهتری؟


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir