آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

جملات زیبا و کاربردی 1


I love my eyes when you look into them,
چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم،

I love my name when you say it,
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی،

I love my heart when you love it,
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی،

I love my life when you are in it.
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir