آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 

تقریبا هر فردی آمار را به کار می برد و تحت تاثیر کاربردهای آماری قرار دارد.

واژه ی آمار به صورت متعارف و عمومی به داده های عددی اطلاق می شود. مثلا آمار حیاتی شامل داده های عددی درباره تولدها، مرگ ها، ازدواج ها، طلاق ها و بیماریهای مسری است؛ آمار بازرگانی و اقتصادی شامل داده های عددی درباره ی استخدام، تولید، قیمت ها و فروشهاست. آمار اجتماعی شامل داده های عددی درباره مسکن، تخلف و جنایت، اموزش و پرورش و تامین اجتماعی و وضع رفاه است.

اما به مفهوم تخصصی امار به روش شناسی برای گردآوری، ارائه و تحلیل داده ها و به روش شناسی برای موارد استفاده از چنین داده هایی اطلاق می شود.

داده ها ممکن است به صورتی خطرناک گمراه کننده باشند، مگر اینکه

  • درست جمع آوری شوند
  • به صورت مناسب معرفی
  • و به گونه ای صحیح تحلیل شوند.

چون همه ی ما « استفاده کننده » از آمار هستیم، برای همه ما و نه فقط برای آماردانان حرفه ای، کسب شناختی درباره ی روش شناسی آماری حائز اهمیت است.

مفهوم و موضوع اصلی بحث آمار، عمدتا با وضعیت هایی سروکار دارد که در آن ها وقوع یک حادثه یا پیشامد به طور حتمی قابل پیش بینی نیست. استنباطهای اماری غالبا غیر حتمی اند، زیرا بر مبنای اطلاعات ناکاملی هستند. تخمین نرخ جاری بیکاری در یک ناحیه بر مبنای مطالعه روی چند هزار نفر از مردم، یا بررسی یک طرح جدید ترافیک بر مبنای نظر خواهی از تعدادی از افراد یک منطقه مثال هایی از این موضوع اند.

به بیانی آمار، مجموعه ای از مفاهیم و روشهاست که در هر زمینه پژوهش برای گردآوری و تعبیر اطلاعات مربوط به ان و انجام نتیجه گیریها، در شرایطی که عدم حتمیت و تعبیر وجود دارد به کار می رود.

استنباطهای آماری ملاک هایی به دست می دهد که با استفاده از انها می توان معلوم کرد که آیا داده ها، واقعا نتایج را تایید می کنند یا خیر.

آماردان کیست؟:

آماردان دارای معانی متعددی است؛ آماردان را می توان

  • به شخصی که عملیات عادی با داده های اماری انجام می دهد
  • به تحلیلگری که در روش شناسی آماری به میزان زیاد اموزش دیده و این روش شناسی را در گردآوری و تعبیر داده ها به کار می برد.
  • به یک ریاضیدان کاربردی که ریاضیات پیشرفته را در گسترش روشهای آماری جدید به کار می بندد
اطلاق نمود.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir