آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 

جامعه اماری که به آن جمعیت آماری نیز گفته اند به مجموعه افراد یا عناصر ( بستگی به موضوع تحقیق دارد) که دارای ویژگی یا ویژگی های مشترکی هستند و تحقیق در مورد آنها انجام می شود گفته می شود.

مثال:

اگر تحقیقی در مورد طول عمر لامپ های تولیدی شرکت الفا انجام شود کلیه لامپ های تولیدی شرکت الفا جامعه آماری ما را تشکیل می دهد و اگر تحقیق در مورد طول عمر لامپ های LED تولیدی شرکت الفا انجام شود کلیه لامپ های LED تولید شده توسط شرکت جامعه آماری ما را تشکیل می دهد.

مثال:

اگردر مورد امید به زندگی مردم ایران تحقیقی انجام دهیم جامعه آماری ما کلیه مردم ایران می باشند ولی اگر تحقیقی در مورد امید به زندگی شهروندان تهرانی انجام دهیم کلیه شهروندان تهران ( افراد ساکن در شهر تهران) جامعه آماری ما را تشکیل می دهند.

سوال:

اگر قصد بررسی نظر رای دهندگان در مورد کاندیدای نمایندگی یک شهر داشته باشیم جامعه آماری ما کدام است.

تمامی شهروندان     شهروندانی که حق رای دارند     

سوال:

اگر قصد انجام تحقیق در مورد میزان مصرف سرانه شیر در ایران به تفکیک شهرستان ها داشته باشیم جامعه اماری ما چیست؟
در این سوال جامعه آماری مردم ایران می باشند و با توجه به نیاز مسئله نحوه جمع آوری و تحلیل داده ها ( اطلاعات ) متفاوت است.

از دید علم احتمال جامعه آماری مجموعه تمام مشاهدات ممکنی است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند. یعنی جامعه آماری همان فضای نمونه است.

سرشماری:

جمع آوری اطلاعات از همه اعضای جامعه را سرشماری می گوییم. بنابراین سرشماری بررسی است که تمام اعضا و واحد های جامعه را در بر می گیرد.

مثال:

در کارخانه ای که 100نفر کارگر دارد به سهولت می توان نظر مثبت یا منفی تمام آنها را نسبت به ماده ی جدیدی که قرار است به قانون کار اضافه شود پرسید. جمع آوری این نظرات یک سرشماری است.

سوال:

آیا در همه تحقیقات می توان کلیه جامعه آماری را مورد آزمایش و بررسی قرار داد؟

مثال:

اگر بخواهیم با آزمایش طول عمر تمام لامپ های تولیدی شرکت آلفا را به دست آوریم با ید تمام لامپ ها را روشن کنیم تا بسوزد که این کار غیر معقول است. ( تمام محصولات شرکت از بین می رود)

بنابراین در شرایطی نمی توان کل جامعه آماری را مورد بررسی قرار داد که مهمترین این شرایط و محدودیت ها به صورت زیر است.

  • کمبود وقت
  • هزینه بر بودن
  • غیر ممکن و غیر معقول بودن.
بنابراین در چنین مواقعی نیاز است از نمونه گیری استفاده کنیم.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir