آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 

هنگامی که به جمع آوری اطلاعات به خصوص از طریق پرسشنامه می پردازیم ممکن است بعضی از سوالات بدون پاسخ رها شده باشد در این مواقع چه برخوردی باید با این موارد نمود آیا می توانیم به راحتی آن ها را نادیده گرفته و به تجزیه و تحلیل داده های موجود بپردازیم؟

مثال:

مطالعه ای در مورد میزان رضایت کارمندان در میان 100 کارمند انجام میدهیم و مشاهده می کنیم که 55 نفر آنها راضی، 4 نفر ناراضی و 41 نفر از پاسخ دادن خودداری می کنند.

  • اگر کلیه مقادیر را در نظر بگیریم 55 درصد کارمندان از وضعیت موجود راضی هستند.
  • اگر مقادیر نامعلوم را کنار بگذاریم 93 درصد کارمندان از وضعیت موجود راضی هستند.

به نظر شما کدام نتیجه صحیح است؟

متاسفانه نمی توان فهمید ممکن است کارمندان راضی باشند ولی دوست نداشته باشند پاسخ بدهند. همچنین ممکن است که تقریبا نیمی از کارمندان ناراضی باشند اما از بیان نارضایتی خود بیمناک باشند.

هنگامی که مشاهدات ما به دلیل عدم پاسخگویی شرکت کنندگان دارای مقادیر نامعلوم زیادی است نتیجه گیری صحیح را اگر غیر ممکن نسازد بسیار سخت می کند.

بنابراین نیاز است همواره در خروجی ها و گزارشات ارائه شده خود مقادیر داده های نامعلوم را نیز گزارش نمائیم.

تعریف داده های گمشده یا مقادیر نامعلوم (missing value) در نرم افزار spss
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir