آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار آمار و کاربرد آن تحلیل آماری .
.
 

دانلود فیلم آموزشی تشخیص مشاهده با نفوذ بالا
نقاط با اهرم بالا
high leverage points
معیار مسافت کوک
cooks distance measure

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

بازگشت به صفحه آمار و کاربرد آن تحلیل آماری
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir