فیلم آموزشی تشخیص مشاهده با نفوذ بالا | آموزش آمار | آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 تحلیل آماری دکتر عادل آذر و دکتر منصور مومنی
 
آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 تحلیل آماری .
.
 

فیلم آموزشی تشخیص مشاهده با نفوذ بالا
نقاط با اهرم بالا
high leverage points
معیار مسافت کوک
cooks distance measure


بازگشت به صفحه آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 تحلیل آماری
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir