آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار آمار و کاربرد آن تحلیل آماری .
.
 

دانلود فیلم آموزشی آزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه آماری


 دانلود فیلم آموزشی  آزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه آماری

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان


بازگشت به صفحه آمار و کاربرد آن تحلیل آماری
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir