آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار آمار و کاربرد آن تحلیل آماری .
.
 

دانلود فیلم آموزشی آزمون فرض نسبت موفقیت در جامعه


 دانلود فیلم آموزشی  آزمون فرض نسبت موفقیت در جامعه
در این فیلم آموزشی آزمون نسبت موفقیت در جامعه به صورت کامل توضیح داده می شود و در پایان با حل مثال روش انجام آزمون را بررسی می کنیم.

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان


بازگشت به صفحه
فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان نسبت موفقیت جامعه
مجموعه فیلم های آموزشی آزمون فرض ها
آمار و کاربرد آمار
فیلم های آموزشی آمار و احتمال و نرم افزارهای آماری
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir